History of Art

Prof. Dr. Adem ÖGER, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Unv. (adem.oger@nevsehir.edu.tr)

Asst. Prof. Şener Yıldırım, Mersin University (seneryildirim@harran.edu.tr)

Asst. Prof. Halil SÖZLÜ, Mersin University (halilsozlu@mersin.edu.tr)